Các chính sách giúp sinh viên làm việc sau tốt nghiệp ở Canada

Để làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp, bạn phải nộp đơn xin giấy phép làm việc theo Chương trình Work Permit Post-Graduation (PGWPP). Nếu bạn muốn ở lại Canada như một thường trú nhân sau khi tốt nghiệp, có một số chương trình có sẵn, mỗi chương trình phù hợp với yêu cầu riêng của mình.

Large group of people representing Various occupations are holding blank poster. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]

Xin thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp
Chương trình Work Permit Post-Graduation cho phép những sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường sau trung học của Canada để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada. Kinh nghiệm làm việc ở Canada đạt được thông qua chương trình Work Permit Post-Graduation giúp cho các sinh viên đủ điều kiện xin thường trú tại Canada thông qua Express Entry.

Xin giấy phép làm việc
Giấy phép làm việc thông qua chương trình Work Permit Post-Graduation có thể được cấp theo thời gian của khóa học, lên đến tối đa 3 năm. Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp có thể không kéo dài hơn khóa học và chương trình học phải dài tối thiểu là 8 tháng. Ví dụ nếu bạn tốt nghiệp chương trình đại học 4 năm, bạn có thể được cấp giấy phép làm việc 3 năm nếu bạn đủ điều kiện. Nếu bạn tốt nghiệp chương trình chứng chỉ 8 tháng, bạn sẽ được cấp giấy phép làm việc không quá 8 tháng.

Định cư Canada
Nếu bạn là sinh viên quốc tế vừa mới tốt nghiệp ở Canada, bạn gần như đủ điều kiện để xin tạm trú và thường trú. Bạn giống như công dân Canada và có thể đóng góp vào nền kinh tế của Canada. Bạn phải biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và có kinh nghiệm làm việc.

Bạn có thể đủ tiêu chuẩn xin ở lại thường trú Canada thông qua Express Entry một hệ thống của bộ Di Trú Canada để xét đơn của những người có kinh nghiệm học tập, làm việc tại Canada muốn nhập cư vào Canada

Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể được nhập cư theo các chương trình khác, Công cụ Come to Canada là nguồn tốt cho những ai muốn khám phá các cơ hội được ở lại Canada.

Nếu có ý định du học, định cư hoặc di dân sang Canada. Hãy liên hệ ngay với CMI Vietnam nhé. Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn phương án tốt nhất cho bạn hoàn toàn miễn phí

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *