Những điều cần biết về Khung bằng cấp Úc khi bạn muốn di cư

Bạn băn khoăn về chứng chỉ, bằng cấp của mình tương đương với cấp nào tại Úc? Bạn chưa có có sở để so sánh bằng cấp của mình với yêu cầu của nhà tuyển dụng/cơ sở đào tạo tại Úc. Mời bạn tham khảo chi tiết về Khung bằng cấp của Úc tại đây nhé.

Khung bằng cấp Úc được đánh giá bởi hệ thống cấp AQF và tiêu chí cấp AQF, được áp dụng cho toàn nước Úc.

Vậy ?

AQF (Australian Qualifications Framework) là hệ thống chính sách quốc gia về văn bằng liên quan đến giáo dục và đào tạo Úc. Nó  kết hợp các lĩnh vực giáo dục và đào tạo có trình độ khác nhau thành một khung bằng cấp thống nhất. AQF được hình thành từ năm 1995 để củng cố hệ thống bằng cấp quốc gia Úc bao gồm bằng cấp phổ thông, các khóa đào tạo, đào tạo nghề và giáo dục cấp đại học, sau đại học.

AQF gồm 10 cấp độ, được đánh giá từ cấp 1 là thấp nhất và cấp 10 là cao nhất. Cấp AQF được đánh giá toàn bộ từ các thành tựu điển hình của người có bằng cấp, chứng chỉ tương đương với cấp đó.

untitled-1-768x372

Hệ thống khung bằng cấp Úc

Danh mục tại bảng sau:

Cấp AQF Tên bằng/Chứng chỉ Bằng cấp tương đương tại Việt Nam
1 Certificate I Đào tạo nghề
2 Certificate II Đào tạo nghề
3 Certificate III Đào tạo nghề
4 Certificate IV Đào tạo nghề
5 Diploma Trung cấp
6  Advanced Diploma, Associate Degree Cao đẳng
7 Bachelor Degree Đại học
8 Bachelor Honours Degree, Graduate Certificate, Graduate Diploma Chuyên tu sau đại học
9 Masters Degree Thạc sỹ
10 Doctoral Degree Tiến sỹ

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *