Bạn cần biết những điều này trước khi nhận được thư hẹn phỏng vấn nhập Quốc tịch Úc

Sau khi nộp hồ sơ, Bộ di trú Úc sẽ đưa ra quyết định về hồ sơ của bạn và tư vấn cho bạn về kết quả. Bạn sẽ được mời đến một cuộc hẹn công dân, nơi bạn sẽ làm bài thi quốc tịch hoặc một cuộc phỏng vấn. Bạn cần mang tất cả các tài liệu ban đầu của bạn đến cuộc hẹn phỏng vấn.

images1665504_7
Hầu hết các ứng viên cho công dân Úc cần vượt qua bài kiểm tra quốc tịch để cho thấy rằng họ đáp ứng tất cả những điều sau đây:
– Kiến thức cơ bản ngôn ngữ tiếng Anh.
– Hiểu biết đầy đủ về Úc và những trách nhiệm và đặc quyền của công dân.
Tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra dựa trên quyển Australia Citizenship – Our Common Bond.
Bạn không cần phải làm bài kiểm tra nếu bạn:
– Dưới 18 tuổi.
– Tuổi từ 60 trở lên.
– Bị suy yếu hoặc mất khả năng thính giác, lời nói hay thị giác.
– Bằng chứng y tế chuyên gia chứng minh sự bất lực về tinh thần thể chất thường xuyên hoặc lâu dài có nghĩa là bạn không có khả năng:
Hiểu rõ bản chất của việc xin Quốc tịch Úc.
Thể hiện kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh.
Thể hiện kiến thức đầy đủ của Úc và những trách nhiệm và đặc quyền của công dân.
– Được sinh ra bởi cựu công dân Úc.
– Được sinh ra ở Papua trước ngày 16 tháng 9 năm 1975 bởi một công dân Úc được sinh ra tại Úc theo như quy định hiện hành.
– Vô quốc tịch và được sinh ra ở Úc.
Nếu bạn không cần phải làm bài kiểm tra, bạn có thể có một cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch. Tại cuộc phỏng vấn, Bộ di trú sẽ xác nhận rằng bạn hiểu đơn xin nhập tịch của mình, có một kiến thức cơ bản về tiếng Anh và hiểu được trách nhiệm và đặc quyền của công dân Úc.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *