Một số giấy tờ cần thiết khi nộp visa Công tác tại Anh quốc

Đối với mỗi loại giấy tờ để nộp visa công tác tại Anh quốc, quý vị cần phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao, bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị .

visa-anh-quoc-3
Nếu quý vị không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể sẽ không gửi trả lại giấy tờ gốc cho quý vị.
Một mẫu đơn xin thị thực đã điền đầy đủ có chữ ký của quý vị.
Một giấy thông hành hoặc hộ chiếu hiện tại đang còn hiệu lực (hộ chiếu của quý vị phải có ít nhất một trang trống cả hai mặt để chúng tôi có thể đóng thị thực của quý vị vào đó).
1 ảnh mầu cỡ hộ chiếu
Bằng chứng về việc quý vị được phép ở tại quốc gia nơi quý vị đăng ký xin thị thực, nếu quý vị không phải là người mang quốc tịch của quốc gia đó.
Các hộ chiếu cũ để thể hiện quá trình đi lại trước đây của quý vị.
Bằng chứng về tình trạng hôn nhân của quý vị, có thể là giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quan hệ đồng giới, giấy chứng nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử.
Bằng chứng về việc làm hoặc việc học hành hiện tại của quý vị.
Quý vị cũng có thể cung cấp thêm:
một thư mời từ tổ chức đã mời quý vị tới Vương quốc Anh.
bằng chứng về các cuộc gặp hoặc các trao đổi trước đó với công ty tại Vương quốc Anh mà quý vị sang thăm.
Nếu quý vị gửi cho chúng tôi một giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Xứ Wales, giấy tờ đó phải được đi kèm với một bản dịch đầy đủ có thể được chúng tôi kiểm tra độc lập.
Mỗi một giấy tờ được dịch phải có:
xác nhận từ người dịch rằng đó là một bản dịch chính xác của giấy tờ gốc
ngày dịch
họ tên đầy đủ và chữ ký của người dịch
địa chỉ liên hệ của người dịch.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *