Thang điểm (Point Test) để được định cư Úc mới nhất

Như đã chia sẽ trong bài viết “Những Con Đường Phổ Biến Nhất Để Trở Thành Công Dân Úc” (nếu chưa xem thì click vào link để xem lại). Để nhận được thư mời đề cử trở thành công dân Úc dạng skilled workers, bạn phải đạt được tối thiểu 60 điểm theo thang điểm di cư

a

Đối với mỗi nhóm nghề nghiệp, sẽ có một số lượng quota tối đa thư mời sẽ được thiết lập cho từng năm (01/07 đến 30/06). Một khi chạm đến hạn mức thì bộ di trú sẽ ngừng gởi thư mời trong năm tài chính đó. (1 ví dụ dễ hiểu là năm 2016 có quá nhiều người nộp đơn cho ngành IT, thêm vào đó là việc Bộ Du Trú Úc giảm quota nhập cư cho ngành này, kéo theo đó là điểm nhập cư tăng lên 70, và còn rất nhiều trường hợp khác)

Chi tiết thang điểm định cư Úc mới nhất được cập nhật năm 2016

Nhóm điểm Điểm số
Độ tuổi
18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0
Khả năng Anh ngữ
IELTS 6.0 0
IELTS 7.0 10
IELTS 8.0 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan
1 năm kinh nghiệm (trong 2 năm gần nhất) 5
3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 10
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 15
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan
3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 5
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 10
8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài)
Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Học tập tại Úc
Có học tập tại Úc trên 2 năm 5
Yếu tố khác
Học tập tại vùng ít dân 5
Ngôn ngữ cộng đồng 5
Vợ/chồng đi theo 5
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp kéo dài 12 tháng trong 4 năm 5
Bảo trợ
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 176) 5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 475) 10

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *