Những giấy tờ cần thiết khi xin visa du học Anh ngắn hạn

Để có thể nộp đơn xin visa (Short-term study visa), bạn cần phải cung cấp những giấy tờ sau đây:

68264572fd6718341ccefa35ad2f3d17c44d4ea72715f0e3f6pimgpsh_fullsize_distr-copy
Hộ chiếu
Một ảnh kích cỡ hộ chiếu
Giấy tờ chứng minh rằng bạn có thể chi trả cho bản thân như tài khoản ngân hàng, bảng lương trong vòng 6 tháng trước khi nộp hồ sơ
Chi tiết kế hoạch về chỗ ở cũng như việc đi lại. Bạn không nên trả tiền chỗ ở trước khi bạn nhận visa
Kết quả kiểm tra lao phổi
Thông tin liên hệ của bố mẹ hoặc người giám hộ (nếu bạn dưới 18 tuổi)
Lưu ý:
Bạn phải cung cấp giấy tờ gốc. Nếu giấy tờ không phải là tiếng Anh thì bạn phải nộp cả bản dịch thuật có công chứng
Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất 2 trang trống
Giấy tờ về khóa học
Bạn cũng phải cung cấp những giấy tờ chứng minh về khóa học bạn đang tham gia như thư chấp nhận của trường bạn theo học (trong đó ghi rõ tên khóa học, thời gian học và học phí). Tùy theo từng trường hợp mà bạn có thể sẽ phải cung cấp thêm giấy tờ như:
Quá trình học tập trước đây của bạn như bằng cấp, chứng chỉ học thuật, bảng điểm…
Chứng chỉ tiếng Anh
Kế hoạch về chỗ ở cũng như đi lại
Khả năng tài chính của người bảo lãnh như thu nhập, tiền tiết kiệm… để chi trả việc học của bạn
Bằng chứng về việc bạn được phép ở tại quốc gia nơi bạn xin thị thực, nếu bạn không phải là người mang quốc tịch của quốc gia đó.
Chú ý: Nếu bạn dưới 18 tuổi và đi một mình hoặc đi cùng người mà không phải là bố mẹ hoặc người giám hộ thì bạn phải cung cấp thêm giấy tờ:
Trong trường hợp bạn đi một mình, bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải cung cấp những giấy tờ sau đây:
Giấy chấp nhận cho bạn đến Anh
Thông tin liên lạc
Thông tin về người sẽ ở cùng với bạn (tên, ngày sinh)
Địa chỉ nơi bạn sẽ sinh sống
Chi tiết mối quan hệ giữa bạn và người chăm sóc bạn
Giấy ủy quyền cho người chăm sóc bạn khi bạn ở Anh
Trong trường hợp bạn đi cùng người lớn, bạn phải ghi rõ người đó trong hồ sơ của bạn. Bạn sẽ bị từ chối cấp visa nếu bạn đến Anh mà không đi cùng họ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *