Thủ tục để làm đơn xin nhập cư ở Úc

Nếu bạn nộp đơn ngoài Úc: khi nộp hồ sơ, bạn cần cung cấp bản sao công chứng tất cả giấy tờ mà không cần phải nộp bản gốc và gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ ghi trên form biểu mẫu.

dien-doanh-nhan_dien-dau-tu-uc

Bạn có thể nộp đơn xin nhập Quốc tịch Úc bằng cách nộp trực tuyến hoặc nộp giấy. Bạn không thể nộp online mà chỉ có thể nộp giấy nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau:
Nộp đơn xin giảm phí hoặc miễn giảm.
Thuộc bộ phận Quốc phòng Úc.
Là người không có quốc tịch.
Không có hộ chiếu.
Không đến hoặc rời bỏ Úc kể từ tháng 7 năm 1990.
Những đơn mẫu cần thiết khi nộp bằng giấy:
– Nếu bạn trong độ tuổi 18 đến 59, bạn cần hoàn thành đơn 1300t Australia Citizenship – General Eligibility.
– Bạn cần hoàn thành đơn 1290 Australia Citizenship – Other situtation nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau:
Từ 60 tuổi trở lên.
Từ 18 tuổi trở lên và mất khả năng hoặc khiếm khuyết về thính giác, thị giác hoặc khả năng nói.
Từ 18 tuổi trở lên nhưng không có đủ năng lực tinh thần và thể chất có nghĩa là bạn không thể chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc kiến thức cơ bản về Úc và trách nhiệm, đặc quyền của công dân Úc.
16 hoặc 17 tuổi.
Dưới 16 tuổi và không nộp đơn cùng với cha mẹ.
Phí: khi nộp đơn, bạn cần nộp phí cho Chính phủ là AUD 285.
Lưu ý: 1. Bạn có thể đính kèm hồ sơ của trẻ là thường trú nhân Úc và dưới 16 tuổi vào hồ sơ của bạn.
2. Nếu bạn nộp đơn ngoài Úc: khi nộp hồ sơ, bạn cần cung cấp bản sao công chứng tất cả giấy tờ mà không cần phải nộp bản gốc và gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ ghi trên form biểu mẫu.
3. Nếu bạn nộp đơn tại Úc: khi nộp hồ sơ giấy, bạn cần nộp bản sao công chứng tất cả giấy tờ mà không cần phải nộp bản gốc trừ Chứng nhận thông quan của bạn và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ gần nhất ghi trên form biểu mẫu.
Nếu bạn đã thay đổi tên, bạn cần cung cấp giấy tờ chứng minh về việc thay đổi tên.
Giấy tờ lý lịch tư pháp: tính kể từ khi bạn được cấp visa thường trú Úc (PR), bạn sẽ cần phải cung cấp giấy tờ Chứng nhận lý lịch tư pháp nếu:
Bạn đã sống hoặc đi du lịch ngoài nước Úc kể từ khi 18 tuổi.
Tổng thời gian ở nước ngoài lên đến 12 tháng hoặc hơn.
Bạn cần cung cấp Chứng nhận lý lịch tư pháp ở mỗi nước mà bạn đã từng ở trên 90 ngày.
Giấy tờ bổ sung: tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn mà bạn cần cung cấp:
Bằng chứng miễn giảm hoặc nhượng bộ.
Bằng chứng về các yêu cầu cư trú đặc biệt.
Bằng chứng về cư trú – người nhập cư Anh hoặc New Zealand.
Giấy tờ liên quan đến trẻ em đính kèm hồ sơ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *