Thang điểm định cư của di dân tay nghề

Điểm đậu dự kiến cho chương trình định cư theo diện tay nghề là 60 điểm.

xinvisadinhcutaiuctheodientaynghe2
Thang điểm mới này sẽ tiếp tục thưởng điểm cho những đương đơn đã từng học ở Úc, học ở vùng ít dân, ngôn ngữ cộng đồng, tay nghề của vợ chồng đi cùng và hoàn tất một năm Professioal Year. Điển sẽ không còn được cho dựa trên nghề nghiệp của người nộp đơn, nhưng tất các các đơn sự đều phải chỉ định một nghề có trong danh sách SOL.

Lưu ý rằng thang điểm mới này áp dụng cho những loại visa sau:

Subclass 189 (skill – independent) (thay thế visa 885 và 175)
Subclass 190 (skill – nominated) (thay thế visa 886 và 176)
Subclass 489 (regional sponsor skill) (thay thế visa 886 và 176)
Điểm đậu dự kiến cho chương trình định cư theo diện tay nghề là 60 điểm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *