cách định cư Úc

Điều kiện để được di dân tay nghề sang Úc

Visa Stamp Travel Mình không quan tâm đến di dân dạng kết hôn cả giả lẫn thật. Mình chỉ nói đến di dân dạng tay nghề. Mình cũng k đả động đến di dân business vì mình k rành. 1. Điều kiện cần để di dân tay nghề hay du học là tiếng Anh. Cho dù có làm

Thang điểm định cư của di dân tay nghề

xinvisadinhcutaiuctheodientaynghe2 Điểm đậu dự kiến cho chương trình định cư theo diện tay nghề là 60 điểm. Thang điểm mới này sẽ tiếp tục thưởng điểm cho những đương đơn đã từng học ở Úc, học ở vùng ít dân, ngôn ngữ cộng đồng, tay nghề của vợ chồng đi cùng và hoàn tất một năm

Kinh nghiệm xin visa Úc hiệu quả nhất 2016

d548f0498da6e6acda920c98ddd6c7a1 Sau khi hoàn thành các hồ sơ cơ bản và đáp ứng đủ các yếu tố trên Á Châu tin chắc bạn sẽ xin được VISA. Những chỉ tiêu về tài chính, lịch sử du lịch, mục đích chuyến đi cũng như sự ràng buộc ở Việt Nam rất quan trọng, nó quyết định tới