cách làm Visa Úc

Thang điểm định cư của di dân tay nghề

xinvisadinhcutaiuctheodientaynghe2 Điểm đậu dự kiến cho chương trình định cư theo diện tay nghề là 60 điểm. Thang điểm mới này sẽ tiếp tục thưởng điểm cho những đương đơn đã từng học ở Úc, học ở vùng ít dân, ngôn ngữ cộng đồng, tay nghề của vợ chồng đi cùng và hoàn tất một năm

Kinh nghiệm xin visa Du lịch Úc một cách hiệu quả nhất

0cfvwqi5 Sau khi hoàn thành các hồ sơ cơ bản và đáp ứng đủ các yếu tố trên Á Châu tin chắc bạn sẽ xin được VISA. Những chỉ tiêu về tài chính, lịch sử du lịch, mục đích chuyến đi cũng như sự ràng buộc ở Việt Nam rất quan trọng, nó quyết định tới

Kinh nghiệm xin visa Úc hiệu quả nhất 2016

d548f0498da6e6acda920c98ddd6c7a1 Sau khi hoàn thành các hồ sơ cơ bản và đáp ứng đủ các yếu tố trên Á Châu tin chắc bạn sẽ xin được VISA. Những chỉ tiêu về tài chính, lịch sử du lịch, mục đích chuyến đi cũng như sự ràng buộc ở Việt Nam rất quan trọng, nó quyết định tới