kinh nghiệm học tiếng anh

Chuyên gia “săn” học bổng Mỹ chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh

a “Sau khi luyện quen phần Reading cho SAT, khi luyện vào các Practice test, mình cảm thấy dễ dàng hơn nhiều” Nghiêm Hoàng Linh, University of Miami-Florida nói. Để “săn” được học bổng du học nước ngoài không chỉ cần học tiếng Anh thật giỏi, biết cách tìm cơ hội mà cần luyện cho mình