những trường tốt để du học

Trường Trung Học Mt. Roskill Grammar là một lựa chọn suất sắc cho bạn muốn du học

200810 NEWS Photo: Jason Oxenham/Fairfax Media. From left - Ajay Ravindran, Manasi Deshpande, Jason Walls & Ryan Puertollano from Mt.Roskill Grammar have won the first P3 Foundation Social Enterprise Competition for their proposal to host an educational expo on the dangers of alcohol abuse for young people in their community. Trường Trung Học Mt. Roskill Grammar là một lựa chọn hoàn hảo cho học sinh quốc tế. Được thành lập vào năm 1953, hiện nay trường là một trong những trường đa văn hóa, dành cho cả nam sinh lẫn nữ sinh hàng đầu tại New Zealand với tập thể học sinh 2350, trong đó