kinh nghiệm về di dân tay nghề

Điều kiện để được di dân tay nghề sang Úc

Visa Stamp Travel Mình không quan tâm đến di dân dạng kết hôn cả giả lẫn thật. Mình chỉ nói đến di dân dạng tay nghề. Mình cũng k đả động đến di dân business vì mình k rành. 1. Điều kiện cần để di dân tay nghề hay du học là tiếng Anh. Cho dù có làm