đi du học cần những gì

Cơ Hội Học Bổng 2016 HOT-Sydney Institute Of Business And Technology (SIBT)

SIBT_Logo_CMYK Những sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ được nhận suất học bổng trị giá $2,500AUD khi theo học lần đầu cho chương trình dự bị đại học (Foundation program) hoặc văn bằng cao đẳng (Diploma program) tại trường SIBT (Sydney Institute of Business and Technology. Vì số lượng học bổng có giới hạn,