những thang điểm đậu di dân tay nghề

Làm sao để xin Visa định cư tại Úc theo diện tay nghề

1 Xin Visa định cư tại Úc theo diện tay nghề Với những thay đổi trong chính sách di dân diện tay nghề của Úc, sau tốt nghiệp, bạn hoàn toàn có thể xin visa định cư tại Úc nếu bạn đảm bảo các yêu cầu mà chính phủ Úc đưa ra. Lựa chọn hình thức